Przechowo, które było kiedyś osobną wsią, miało w swojej burzliwej historii dwa kościoły. Parafia powstała
już w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to 15 czerwca 1937r erygował
ją ks. biskup Stanisław Okoniewski. Pierwszym proboszczem został ks. Alojzy Górnowicz.


 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego znajdował się tuż obok współczesnego pw. Chrystusa Króla. Inicjatorem budowy tego pierwszego był p.Klemens Stróżowski – kierownik Szkoły Powszechnej. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1938r. a do wybuchu II wojny światowej msze św. Odbywały się w hali maszyn Ernesta Papendick’a. We wrześniu 1939r. świątynia była zdatna do użytku – nie miała tylko posadzki i ołtarzy, jednakże znajdowała
się tam rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego.


 Kościół został wysadzony na początku marca 1945r., pomimo, że nie toczono już w pobliżu żadnych działań wojennych. Przechowianie tuż obok ruin pierwszej świątyni postawili w 1946r drewniany barak – kaplicę, w której odprawiane były nabożeństwa. Od 1952r. był to już kościół parafialny
pw. Chrystusa Króla. Po pożarze, który wybuchł w kaplicy, parafianie rozpoczęli jej remont. W 1974r. uzyskali zgodę na przebudowę, dlatego też kościół
w Przechowie powstał na zasadzie tzw. rozbudowy.


 Obecna świątynia była stawiana od 19 marca 1974 – 19 listopada 1977r.,
a jej konsekracja odbyła się 20 listopada 1977r. w 1998r. dzięki
ks. Kan. Zbigniewowi Kraskowskiemu został uprzątnięty teren po starym kościele i obecnie znajduje się tam Miejsce Pamięci Modlitewnej. Z pierwszego kościoła zachowały się głównie witraże, które zostały wstawione w 1998r.
do nowej świątyni, a znajdują się na chórze oraz w zakrystii.Kliknij I Przeczytaj Obszerniejszą Historię Parafii.

Dnia 21 grudnia 2014r. podczas
Mszy św. o godz. 12:00 dokonano intronizacji tzn. wprowadzenia Relikwii św. Jana Pawła II do parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla
w Świeciu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. kanonik Zbigniew Gański w koncelebrze z proboszczem parafii Chrystusa Króla
Ks. Waldemarem Wenta. Relikwie św. Jana Pawła II przekazał
dla naszej parafii Ks. kard. Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski. Relikwie św. Jana Pawła II to kropla krwi na cząstce sutanny, którą Papież Jan Paweł II
miał na sobie w chwili zamachu
na jego życie dnia 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra w Watykanie.
Po zakończonej Mszy św., wierni oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła II przez ich ucałowanie.